System för medlemsavgifter i föreningar

Syftet med detta system är att förenkla och effektivisera ett tidigare manuellt krävande arbete för att istället skötas per automatik och engagera deltagarna på bästa möjliga sätt. Medlemsbetalningar & träningsavgifter kan ske direkt över nätet på fotbollsplanen eller i gymnastikhallen med hjälp av Klarna eller Swish. Direkt integrerat på er hemsida, där ni har full kontroll.

Personuppgifter och betalningsinformation förs direkt in i ett excel-ark där översikten blir tydlig och lätthanterlig. Uppföljning är enkel då arket sammanställer vilka som har eller inte har betalat, visar antal medlemmar, dess betalningspreferenser, kontaktinformation med mera.

Refensarbete

Vad utmärker vårt system?

Varför vårt system?

Systemet är kopplat till föreningens hemsida där hänvisning till system finns. Betalningen går att begränsa till ex. bara terminsavgift och/eller anpassa helt efter önskemål till verksamhetens behov.

Medlemmarna får fylla i namn, personnummer, adress, betalningsalternativ, (anpassningsbara alternativ som krävs av verksamheten för att fungera på bästa tänkbara sätt) samt vilken typ av avgift de vill betala. Vidare efter betalning så visas varje bekräftad betalning per automatik i ett excel ark med samtlig information för administrationen att se.

Efter bekräftad betalning får betalaren ett bekräftelsemail och kvitto som visar tydligt på vad man har betalat och vilka uppgifter som sparas i hantering av administrationen

Kontakta oss för mer information!

William Porsvi

William Porsvi
Tel: 072-310 71 44
E-post: william@awhemsidor.se

Jonathan Östman

Jonathan Östman
Tel: 076-172 61 42
E-post: jonathan@awhemsidor.se

Kontakta oss!